Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouw­opgave vast

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025.

De bouw van zoveel woningen heeft een grote impact op de ruimte en de bereikbaarheid in de regio. Hierbij is hulp van het Rijk nodig. De ondersteuning kan betrekking hebben op capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen.

MRA-gedeputeerden en -wethouders met ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ in hun portefeuille vormen gezamenlijk het platform Ruimte van de MRA. Zij hebben zeven ‘sleutelprojecten’ benoemd om richting te geven aan de gesprekken met het Rijk. Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland, voorzitter van het platform Ruimte, is daar zeer tevreden over: “We pakken de woningbouwopgave in deze regio samen op. Het is geweldig dat iedereen zijn schouders eronder zet. Op deze manier brengen we focus aan, zodat we gericht de opgaven die samenhangen met de woningbouw op deze locaties onder de aandacht van het Rijk kunnen brengen. Dat is heel hard nodig. We willen keihard aan de slag om met deze sleutelprojecten de druk op de markt te verlichten.

Populaire regio
Zowel nationaal als internationaal is de MRA een populaire regio. De ontwikkelingen gaan snel, waardoor de regio onder druk staat. Voorbeelden hiervan zijn de sterke groei van het aantal inwoners en banen, de snel stijgende huizenprijzen en verdringingseffecten op de woningmarkt, de groei van de economie op steeds geconcentreerdere plaatsen en de druk op de mobiliteit. De vraagstukken van de energietransitie, klimaatdoelstellingen en circulaire economie komen hier nog bij. Bij elkaar zijn deze opgaven bijzonder groot en complex.

Selectie van sleutelprojecten
Bij de selectie van sleutelprojecten is gekeken naar het belang van de woningbouwplannen op regionale en nationale schaal en naar de impact van de projecten op de omgeving. Zo moet niet alleen worden bijgedragen aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de versterking van de leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

De sleutelprojecten zijn:

  1. Amsterdam Zuidwest- Kerncorridor – Hydepark
  2. Binnenstedelijke locaties Haarlem (Oostpoort – Zuidwest – Europa/Schipholweg)
  3. Kronenburg Amstelveen
  4. Noordelijke IJ-oever – Sloterdijken (fase 1 HavenStad) Amsterdam – Achtersluispolder – Kogerveld
  5. Stationsgebied Purmerend
  6. Stationsgebieden Almere (inclusief Floriadeterrein)
  7. Zeeburgereiland (incl. Sluisbuurt) – IJburg II – Pampus

De sleutelprojecten worden in merendeel op de middellange termijn, na 2025, gebouwd omdat hun complexiteit een langere voorbereidingstijd vraagt. De MRA zet daarnaast in op projecten met ‘versnellingsmogelijkheden woningbouw MRA’. Dit betreft woningbouwprojecten waarmee de nieuwbouwproductie op korte termijn (vóór 2025) kan worden verhoogd, door knelpunten op te lossen. Een aantal van de sleutelprojecten valt hier ook onder.