Disclaimer

Hyde Park Hoofddorp B.V., gevestigd aan Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hyde Park Hoofddorp B.V.
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
(020) 520 95 75

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hyde Park Hoofddorp B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, Voorletters & Achternaam
 • Sexe
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Huidige adresgegevens
 • Huidige woonsituatie
 • Huidige werklocatie
 • Woonwensen
 • Samenstelling huishouden
 • Financiële gegevens
 • Kopie ID bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hyde Park Hoofddorp B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het opstellen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

De rechtsgronden waarop we persoonsgegevens bewerken zijn toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hyde Park Hoofddorp B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren gezien de looptijd van nieuwbouwontwikkelingen en garantie op nieuwbouwwoningen voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 2 jaar.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hyde Park Hoofddorp B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Hyde Park Hoofddorp B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichting. Deze derde partijen zijn in opdracht aangenomen bouwbedrijven, toeleveranciers, notariskantoren, gelieerde makelaarskantoren, communicatiebureaus, online marketingbureaus. Alle genoemde partijen dragen op verschillende wijze bij aan een succesvolle uitvoering van onze vastgoedprojecten. We maken hierbij gebruik van een consumentendossier voor een optimale klantreis én een beheersbaar bouwproces. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hyde Park Hoofddorp B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Hyde Park Hoofddorp B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hyde Park Hoofddorp B.V.) tussen zit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hyde Park Hoofddorp B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om informatie van en voor de bezoeker te onthouden. Er zijn verschillende soorten cookies.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Wij maken gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben ondernomen:

 • met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen "liken" of delen "tweeten" op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Wij raden u aan eerst de privacyverklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Wij houden hier geen toezicht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hyde Park Hoofddorp B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hyde Park Hoofddorp B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020